آخرین تغییرات پیشنهادی در مصوبات در کمیسیون ماده ۵

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان گفت: ۱۱۶پرونده مربوط به شهر‌های صومعه سرا، آستانه اشرفیه، ماسال، کلاچای، لاهیجان ورشت با موضوعات افزایش تراکم ساختمانی، تغییر کاربری و… در کمیسیون ماده پنج استان بررسی ومنجر به صدور آرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما.آقای رحمانی افزود: مصوبه‌های مطرح شده در کمیسیون ماده پنج با رعایت ضوابط شهرسازی ومعماری تعیین تکلیف می‌شوند و در نهایت با نظر اعضای جلسه مورد تصویب یا مخالفت قرار می‌گیرند و هر گونه تغییرات در طرح‌های تفصیلی شهری پس از بررسی و تصویب درکمیسیون ماده پنج ملاک صدور پروانه برای شهرداری‌ها خواهد بود.

دوازدهمین جلسه کمیسیون ماده ۵ گیلان با بررسی و رسیدگی به ۱۱۶پرونده برگزار شد.

وی گفت: در جلسه کمیسیون ماده پنج امروز آخرین تغییرات پیشنهادی در مصوبات کمیسیون پیرامون اجرای قانون جهش تولید مسکن، حل مشکلات شهری و بهبود زیست شهری در شهر‌های صومعه سرا، آستانه اشرفیه، ماسال، کلاچای، لاهیجان ورشت بررسی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3763964/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B5