آخرین وضعیت ‌اجرای‌ پروژه چهارخطه دزفول -شوشترایسنا/خوزستان معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان آخرین وضعیت پروژه چهارخطه دزفول – شوشتر را تشریح کرد.

رحمان بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسیر دزفول تا شوشتر حدود ۶۰ کیلومتر است که از این مقدار ۲۰ کیلومتر چهارخطه شده و حدود ۲۶ کیلومتر باقی‌مانده است. در این زمینه در سال ۹۹ در قراردادی با یک پیمانکار حدود ۱۲ کیلومتر آن اجرا شده است ولی مابقی مسیر به دلیل همزمانی با تورم هنوز باقی مانده است.

وی ادامه داد: به زودی مناقصه پروژه دزفول تا پل کهنک و از پل کهنک تا شهر شرافت انجام می‌شود. اولویت ما مسیر دزفول تا کهنک است. سعی می‌شود تا پیش از هفته دولت مناقصه انجام شود و اعتبار آن نیز از سوی نماینده شهرستان پیگیری می‌شود.

بهرامی ادامه داد: اعتبار ملی در نظر گرفته شده در سال گذشته ۵۸ میلیارد تومان اما امسال ۴۵ میلیارد تومان است که بسیار کم است. از محل اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود که در صورت تخصیص ۲۷ کیلومتر شوشتر تا دزفول طی دو سال تکمیل می‌شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی گفت: مسیر کلی پروژه از ملاثانی – شوشتر تا دزفول و ۱۳۰ کیلومتر است که چند پل خاص و رودخانه‌ای دارد. درخواست ۳ هزار میلیارد تومان پول برای این طرح داده شده است. چند پل بزرگ رودخانه‌ای خاص مانند بندقیر، کهنک و سیاه‌منصور در این طرح قرار دارد و فعلا اولویت تکمیل قطعه شوشتر -دزفول است.

وی بیان کرد: در خصوص مسیر سیاه منصور به میانرود نیز پیگیر هستیم. اداره‌کل راه و شهرسازی، دو پروژه ۵ کیلومتری از چهارراه آوج به سمت پل کهزاد و قطعه یک و نیم کیلومتری از پل صفی آباد تا چهارراه آوج دارد که ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه‌ها موردنیاز است.

بهرامی یادآور شد: قطعه یک و نیم کیلومتری پل صفی آباد تا چهارراه آوج نیاز به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. این محور از محل طرح ملی پاشنه زاگرس ابلاغ شده و برنامه این است با تکمیل آوج به میانرود، کریدور تکمیل و به شریان شوشتر- دزفول اضافه شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040200578/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1