آخرین وضعیت راه های کشور/تردد روان در محورهای شمالی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

۳) سروآباد – پاوه

آخرین وضعیت محورهای شمالی

محدودیت تردد با تغییر مسیر:

محورهای دارای انسداد فصلی:

۶) گنجنامه – تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین وضعیت راه‌های کشور از تردد روان محورهای شمالی کشور حکایت دارد.

تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)

۱) محور قدیم خرم آباد – پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد – پل زال و محور خرم آباد – کوهدشت انجام می‌گردد.

۱) لاسم – ارجمند

ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

۴) سی سخت – پادنا

– ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا

۲) وازک – بلده

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

۵) جدید هشتگرد – طالقان

۷) پونل – خلخال


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5748090/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C