آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهرکرد
تاکنون ۱۰۳ هزار و ۸۰۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن استان چهارمحال و بختیاری ثبت‌نام کردند که نزدیک به ۸۰ هزار نفر شرایط لازم را دارند.


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/6123070/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF