آزادسازی بیش از پنج میلیون متر مربع زمین در خراسان رضوی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، عباس یوسف زاده اظهار کرد: آزادسازی‌ها در قالب ۶۷ مورد اجرای احکام اعمال شده و ارزش این زمین‌ها سه هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: از این میزان هزار و ۳۲۴ مترمربع زمین متصرفی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان مربوط به شهرستان مشهد بوده است.

وی در خصوص تأمین زمین دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن هم ادامه داد: تاکنون هزار و ۳۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح مزبور در استان شناسایی شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5628191/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C