آزمایشگاه مرجع ریلی راه اندازی شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی تصریح کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی فرآیند صدور گواهینامه فنی در بخش ریلی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آغاز شده است و تأمین و تکمیل تجهیزات تخصصی مورد نیاز آزمایشگاه مرجع ریلی در حال پیگیری است.

غلامی نتایجی که از اجرای طرح پژوهشی جانمایی احداث مراکز لجستیک مورد انتظار است را شامل ایجاد پارک‌های لجستیک عمومی در ۸ پهنه، مراکز لجستیک مرزی در ۲ پهنه و پارک‌های لجستیک کشاورزی در ۱۸ پهنه برشمرد.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: پشتیبانی از ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع و صدور گواهینامه‌های فنی در بخش حمل و نقل از سیاست‌های اصلی و مصوب مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است که بارها وزرای راه و شهرسازی بر آن تاکید کردند. همچنین با توجه به جایگاه بسیار مهم بخش حمل و نقل ریلی (برون شهری و درون شهری)، ایجاد آزمایشگاه مرجع ریلی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت. اقدامی که به پشتیبانی از تجهیز آزمایشگاه تخصصی خطوط راه‌آهن و مترو به منظور تأیید کیفیت و ارائه گواهینامه یا نظریه فنی مورد نیاز به عنوان مرجع قابل استناد برای صنایع ریلی کشور منجر می‌شود.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخشی از اهداف مطالعات جانمایی مراکز لجستیک با طراحی، اجرا و پشتیبانی نرم‌افزار تحت وب GIS را شامل استفاده از ظرفیت‌های موجود در پهنه‌های منتخب در زمینه بهبود حمل و نقل ترکیبی و ارتقا یکپارچگی شقوق مختلف حمل و نقل، کاهش هزینه فعالیت‌های لجستیکی با جانمایی مراکز لجستیک، بهبود عملکرد کشور در زمینه ترانزیت و جابجایی بار، یکپارچگی و هماهنگی میان برنامه‌های ذکر شده به‌منظور دستیابی به توسعه یکپارچه و دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد.

صدور گواهینامه فنی در حوزه اداوات ریلی

غلامی اظهار امیدواری کرد تا این اقدام با حمایت و استقبال صنایع ریلی درون شهری و برون شهری به اهداف متعالی خود در آینده‌ای نزدیک دست یابد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5757234/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

پیگیری تأمین و تکمیل تجهیزات تخصصی موردنیاز آزمایشگاه مرجع ریلی

وی در ادامه به فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات در حوزه حمل و نقل ریلی پرداخت و صدور گواهینامه فنی در حوزه ادوات ریلی را بخشی از فعالیت‌های مهم و اثربخش این حوزه دانست.

انجام مطالعات جانمایی مراکز لجستیک با طراحی، اجرا و پشتیبانی نرم‌افزار تحت وب GIS

راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع ریلی

غلامی یکی از مهمترین نقاط ضعف موجود در بخش زیرساخت صنعت حمل و نقل ریلی کشور (برون‌شهری و درون‌شهری) را عدم وجود نظام ارزیابی انطباق و مدیریت کیفیت منسجم و آزمایشگاه مرجع بخش خط آهن در حوزه روسازی عنوان کرد و یادآور شد: این موضوع به طور مستقیم بر کنترل کیفیت اولیه مصالح و در نتیجه فرآیند نگهداری و تعمیر ادوات روسازی راه‌آهن در جریان بهره‌برداری از سیستم ریلی تأثیر می‌گذارد. انتخاب مصالح نامناسب در دوره اولیه می‌تواند باعث بروز مشکلات همچون افزایش هزینه، کاهش زمان سرویس‌دهی و خطرات جبران‌ناپذیر در فرآیند بهره‌برداری و نیز نگهداری و تعمیر شود.

معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: یکی از پروژه‌های مهم بخش لجستیک، مدیریت سیستم‌ها و بحران که در همکاری مرکز تحقیقات با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام شده مطالعات جانمایی مراکز لجستیک با طراحی، اجرا و پشتیبانی نرم‌افزار تحت وب GIS است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهران غلامی عضو هیأت علمی و معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخشی از پروژه‌های مهم پژوهشی آن مرکز را در حوزه‌های لجستیک، مدیریت سیستم‌ها و بحران و همچنین حوزه حمل و نقل ریلی تشریح کرد.

به گفته وی، مباحثی از جمله کاهش سطوح قابلیت اعتماد، در دسترس بودن، قابلیت نگهداری و تعمیر و نیز کاهش ایمنی بهره‌برداری از زیرساخت ریلی را می‌توان از معضلات جبران‌ناپذیر این محدودیت عنوان نمود. عدم وجود مراجع تخصصی دارای صلاحیت و معتبر در ارزیابی انطباق و مدیریت کیفیت مصالح روسازی راه‌آهن می‌تواند منجر به چشم‌پوشی از انجام برخی از آزمایش‌های مهم و یا ارسال نمونه‌ها به خارج از کشور جهت تأیید کیفیت به صورت موردی و سلیقه‌ای شود. هرکدام از این رویکردها دارای معایب اساسی چون افزایش هزینه نگهداری و تعمیر، مخاطرات بهره‌برداری، برون رفت سرمایه ملی و عدم خودکفایی و وابستگی می‌شود.