آغاز ساخت ۱۷۰ واحد مسکن نهضت ملی در علی آباد کتول

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبر داد:

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در حاشیه کلنگ زنی این واحد‌ها گفت: ساخت سه هزار واحد مسکونی در شهرستان‌های گرگان، گنبد کاووس، علی آباد کتول، بندر ترکمن، گمیشان و آزادشهر تا فروردین ۱۴۰۲ آغاز می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3782393/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%84