­آغاز فروش متری مسکن در بورس تا پیش از پایان سال


مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن از آغاز فروش متری مسکن در بورس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به محض ابلاغیه سازمان بورس، ساز و کار اجرای طرح به سرعت آماده می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3996596/%C2%AD%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84