آغاز نشست مدیران دائم کمیته خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بهاره اعرابی رئیس امور بین‌الملل سازمان هواشناسی کشور، گفت: در این نشست موضوعات مرتبط با سیل، زیرساخت‌های هشدار سیل در ایران و ریسک وقوع سیل بررسی شد و در بخشی از این نشست به موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بر افزایش رخدادهای سیل، خسارت‌های جانی و مالی سیل و سایر پیامدهای این پدیده اشاره شد.

رئیس امور بین‌الملل سازمان هواشناسی کشور تصریح‌کرد: این نشست با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، «یوری سیمونوف» رئیس کمیته دائم خدمات آب شناسی، «مارسلو کویرنو» معاون کمیته دائم خدمات آب شناسی و «رامش تریپاتی» مسئول برنامه مدیریت سیل بخش آب شناسی و مدیریت منابع آب سازمان جهانی هواشناسی در حال برگزاری است.

اعرابی خاطرنشان‌کرد: در این نشست دوره مدیران و کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو نیز حضور دارند و در حاشیه برگزاری این نشست، مدیران و کارشناسان اعزامی سازمان جهانی هواشناسی از برخی واحدهای عملیاتی سازمان و سامانه‌های هشدار سیل کشور بازدید می‌کنند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6162151/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C