آغاز نشست های تامین زمین برای ساخت مسکن ملی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

مؤثرترین راه تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن، الحاق اراضی حریم شهرها و تصویب ساخت شهرک‌هاست

مالکی با اشاره به راهکارهای موجود برای تأمین زمین در استان‌ها، گفت: معتقدیم مؤثرترین راه در تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، الحاق اراضی موجود در حریم شهرها و تصویب ساخت شهرک‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه سلسله نشست‌های سازمان ملی زمین و مسکن به منظور پایش آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن برگزار می‌شود، گفت: دستور کار این جلسات بررسی آخرین وضعیت تأمین زمین برپایه اطلاعات ثبت و بارگذاری‌شده در بانک زمین، بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آماده‌سازی شده یا آماده ساخت، بررسی آخرین وضعیت اراضی شناسایی شده برای منابع درآمدی اجرای طرح، برنامه‌های استان در خصوص مولدسازی و مشارکت و همچنین آخرین وضعیت اتمام پروژه‌های مسکن مهر باقیمانده در هر استان است.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، این جلسات با حضور مدیران ادارات کل راه و شهرسازی به نوبت از ۲۰ آذرماه تا سوم دی ماه در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5652831/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C

وی از توافق با بخش خصوصی و فروش اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان راهکارهای دیگر در تأمین زمین برای ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور نام برد و خواستار تسریع روند تأمین زمین در استان‌ها شد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اظهار کرد: در این نشست مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاونان املاک و حقوقی، مسکن و بازآفرینی شهری، شهرسازی و معماری، عامل ذیحساب و مسئول بانک زمین هر استان حضور خواهند یافت تا موارد مد نظر به‌صورت پروژه به پروژه و به تفکیک هر شهر در استان بررسی شود.