آغاز پروازهای دوشنبه – تهران در روزهای جمعه از فرودگاه امام (ره) – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

طبق اعلام شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، همچنین سومون ایر در نظر دارد در هفته‌های آتی درخواست دو پرواز در هفته در روزهای سه شنبه و جمعه را ارائه کند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5699202/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای همکاری‌های حمل‌و نقلی ایران و تاجیکستان، پرواز مستقیم بین تهران- دوشنبه توسط شرکت هواپیمایی «سومون ایر» از فرودگاه امام خمینی در روزهای جمعه برقرار شد.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت هواپیمایی «سومون ایر»، این پرواز از تاریخ ۲۱ بهمن ماه (۱۰ فوریه) به صورت هفته‌ای یک بار و در روزهای جمعه هر هفته در ساعت ۱۴:۳۰ از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و برگشت آن به تاجیکستان در ساعت ۱۷:۲۰ همان روز خواهد بود.