آمار ایجاد اشتغال روستایی از محل پرداخت تسهیلاتمدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت بیش از ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و با بیان اینکه بیشترین میزان تسهیلات به طرح های کشاورزی بوده است، گفت: از محل پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در طرح اشتغال روستایی، بیش از ۸۴ هزار ۵۰۰ شغل ایجاد شده است.

نعمت الله رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آمار پرداخت منابع و تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به طرح اشتغال پایدار روستایی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد تسهیلات به مردم واگذار شده و بیش از ۷۵ درصد تسهیلات مصوب شده است. در سال جاری برخی منابع به صندوق پرداخت شده و فرایند تصویب طرح ها در حال اجراست و امیدواریم که تا پایان سال صد درصد منابع را جذب کنیم.

وی درباره هدفگذاری پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان سال گفت: هدفگذاری ما تا پایان امسال بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون از محل منابع موجود توسط صندوق کارآفرینی امید بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و تا پایان سال ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باید پرداخت کنیم.

رضایی با اشاره به بیمه متقاضیان طرح‌های اشتغال روستایی اظهار کرد: تمام طرح‌هایی که به آنها تسهیلات پرداخت کردیم، در چارچوب دستورالعمل مصوب کارگروه ملی و مطابق با قانون است و صحت سنجی آن توسط دستگاهای نظارتی صورت گرفته است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پاسخ به این پرسش که از محل پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی توسط صندوق چه میزان شغل ایجاد شده است؟ گفت: میزان اشتغالی که از محل منابع صندوق در طرح اشتغال روستایی به وجود آمده بیش از ۸۴ هزار و ۵۰۰ شغل بوده است و این تعداد کسانی بودند که از منابع اشتغال روستایی برای راه اندازی طرح‌های خود استفاده کرده‌اند.

به گفته وی در بین بخش‌های صنعت، کشاورزی وخدمات، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی صندوق به بخش کشاورزی و طرح‌های این حوزه بوده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090905795/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA