آمار بیکاری آمریکا نزول کرد

به گفته این آژانس، اقتصاد ایالات‌متحده در ژانویه ۵۱۷ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که نرخ بیکاری از ۳.۵ درصد در ماه قبل به ۳.۴ درصد کاهش یافت.

میانگین متحرک چهار هفته‌ای ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ بود که نسبت به میانگین بازنگری شده هفته قبل ۵۰۰ درخواست افزایش داشت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112921833/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

رقم منتشر شده کمتر از برآورد ۲۰۰هزار نفر بود.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس داده‌های وزارت کار، تعداد آمریکایی‌هایی که برای اولین بار درخواست بیکاری ثبت کردند، از ۱۰۰۰ نفر در هفته گذشته به ۱۹۴هزار نفر کاهش یافتند.

ادعاهای اولیه بیکاری در ایالات‌متحده به میزان ۱۰۰۰ نفر کاهش یافت.