آمار کارگران ثبت نام کرده در نهضت ملی مسکن

انتهای پیام
 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090201153/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

مهدی مسکنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آمار کارگران ثبت نام کرده در نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها تاکنون ۴۶۰ هزار کارگر در سامانه ثبت نام کرده و اطلاعاتشان بارگذاری و به معاونت رفاه وزارت کار ارسال شده است.

مسکنی افزود: کارهای زیرساختی انجام گرفته است. اساسنامه کار تعاونی‌های نهضت ملی مسکن بعد از شش ماه کار کارشناسی و اصلاح و آسیب تعاونی‌های مسکن گذشته متناسب با ظرفیت تعاونی مسکن کارگری نوشته و ابلاغ شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: کلنگ احداث ۲۰۰۰ واحد مسکن کارگری در گلبهار مشهد طی روزهای گذشته زده شد.

معاون وزیر تعاون در پایان از آغاز کلنگ زنی پروژه مسکن کارگری در گلبهار مشهد خبر داد و گفت: دو هفته گذشته کلنگ احداث ۲۰۰۰ واحد مسکن کارگری در گلبهار مشهد زده شد که زمینش در شهر جدید در حال آماده سازی است.

وی ادامه داد: فرایند ثبت نام مسکن فرق می‌کند؛ افراد در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام اولیه را انجام می‌دهند و به ما ارسال می کنند و از طریق ما به معاونت رفاه ارسال می‌شود تا دهک بندی‌ها صورت گیرد و در قالب تعاونی‌ها ساماندهی شوند.