آیا بورس می تواند بار نهضت ملی مسکن را به دوش بکشد؟


تجارت نیوز نوشت:یکی از مشکلات آغاز طرح نهضت ملی مسکن که حدود یک سال از وعده شروع ساخت آن می‌گذرد تامین منابع مالی است. حالا دولت در این جهت بسته حمایتی جدیدی را تدارک دیده است که بر اساس آن بانک‌ها از محل فروش سهام، منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را تامین می‌کنند. اما آیا این طرح با توجه به وضعیت فعلی بورس قابل اجراست یا این بار نیز بسته مسکن در حد شعار و طرح‌های کاغذی باقی خواهد ماند؟


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712033/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%AF