آیین‌نامه جدید حقوق مسافر این هفته رونمایی می‌شودمعاون وزیر راه و شهرسازی گفت آیین‌نامه جدید حقوق مسافر نهایی شده و در روزهای باقی‌مانده از این هفته در سایت سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری می‌شود.

به گزارش ایسنا،  دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی در سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد تا وظایف ایرلاین‌ها در برابر مسافران در پروازهای داخلی شفاف شود و در مقابل مسافران پروازهای داخلی بدانند در زمان تاخیرهای پروازی که بخشی از این دستورالعمل است چه مطالبه‌ای باید از ایرلاین داشته باشند. این دستورالعمل آخرین بار در اسفندماه ۱۳۹۹ بازنگری شد؛ اما سازمان‌ هواپیمایی کشوری در ماه‌های گذشته اعلام کرد که بنا دارد آیین‌نامه جدیدی را تدوین کند.

محمد محمدی‌بخش -رییس سازمان هواپیمایی کشوری- شهریورماه سال جاری گفته بود که آیین‌نامه جدید حقوق مسافر به زودی به‌روزرسانی و منتشر خواهد شد، زیرا هیچ ایرلاینی دوست ندارد که پروازهایش با تاخیر مواجه شود، یا اینکه اگر کسی در کابین هواپیما کار غیرایمنی انجام داد باید برای همه ما کار ضدارزشی محسوب شود.  

او همچنین دو هفته پیش درباره تدوین آیین‌نامه جدید حقوق مسافر اظهار کرد: «آیین‌نامه حقوق مسافر دو ماه پیش مصوب و دیدگاه‌های مختلف اخذ و به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شد تا موارد حقوقی و فنی آن مورد بررسی قرار گیرد. قرار است نظر نهایی بعد از اجماع اعلام و آیین‌نامه جدید حقوق مسافر تا چند روز آینده رونمایی شود.» البته تا امروز هنوز ازین آیین‌نامه رونمایی نشده است.

در نهایت محمدی‌بخش امروز به ایسنا اعلام کرد: آیین‌نامه حقوق مسافر نهایی شده و در روزهای باقی‌مانده از این هفته در سایت سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات این آیین‌نامه بیان کرد: این آیین‌نامه کامل حقوقی است و نظرات بخش‌های مختل برای آن اخذ شده و برای بهره‌برداری مردم در دسترس قرار می‌گیرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080201089/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF