ابلاغیه تشویقی راه حل قدیمی برای افزایش نوسازی در بافت های فرسوده – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی در ادامه افزود: در حال حاضر انبوه سازان و سرمایه گذاران علاقه‌ای به نوسازی در بافت فرسوده ندارند چرا که محدودیت‌های قانونی زیاد است با توجه به اینکه فراخوان داده می‌شود اما باز هم تمایلی برای سرمایه گذاری نیست وزارت راه و شهرسازی بهتر است راه‌های تشویقی برای جذب سرمایه گذار ایجاد کند.

این کارشناس مسکن در ادامه در خصوص نوسازی بافت فرسوده به مهر گفت: واقعیت این است که وزارت راه و شهرسازی با شرکت بازآفرینی شهری علی رغم اینکه مجلس در ۱۷ سال گذشته مصوب کرده بود که هر سال ۱۰ درصد بافت فرسوده را نوسازی کنند و اگر این مصوب اجرایی می‌شد در ۷ سال گذشته تمامی بافت‌های فرسوده نوسازی شده بود.

حسن محتشم راهکار ساخت و ساز در بافت فرسوده را اینگونه بیان کرد: شرکت بازآفرینی شهری بهتر است که لایحه‌ای را به مجلس برای برگزاری مناقصه را محدود و پروژه‌ها را با تفاهمنامه با انبوه سازان کار کنند. شرکت بازآفرینی شهری با شهرداری در بافت‌های فرسوده دارای اراضی هستند و برای نمونه می‌توانند این اراضی را در اختیار انبوه سازان قرار دهند تا ساکنین بافت‌های فرسوده علاقه به شراکت پیدا کنند با وام ۶۰ میلیونی دولت نمی‌توان ساکنین بافت‌های فرسوده را تشویق به ساخت و ساز و تجمیع کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5710044/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

حسن محتشم، کارشناس مسکن در خصوص ابلاغیه تشویقی بافت‌های فرسوده به خبرنگار مهر گفت: ابلاغیه جدید نیست این ابلاغیه چندسالی است که داده شده است البته کمی تفاوت دارد به طور مثال تجمیع در بافت فرسوده یک طبقه تشویقی بود در این ابلاغیه دو طبقه تشویقی است.

وی در ادامه بیان کرد: بافت فرسوده با تشویق حل نخواهد شد مشکلات فراتر است تسهیلات و ابلاغیه است مجوز و وصل کردن سازندگان و مالکین بافت‌های فرسوده با مشکل رو به رو است با توجه به اینکه مشکل بافت‌های فرسوده ساکنین هستند چرا که محل کار ساکنین هم در همین خانه است و اگر خانه را تغییر دهند کار و درآمد خود را از دست می‌دهند و این مانع عدم استقبال ساکنین برای نوسازی خواهد بود.