ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بهاوزیر راه و شهرسازی از ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها خبر داد و گفت تعیین سقف اجاره بها و ساماندهی سکو‌های مجازی برای مدیریت بازار مسکن، از محور‌های این قانون است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای بذرپاش همچنین از افزایش ۵۵ درصدی حمل و نقل جاده‌ای در دو ماه نخست امسال خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی درباره قرارداد بهره برداری و تجهیز بندر چابهار هم گفت: بر اساس این قرارداد، ۳۷۰ میلیون دلار در بندر چابهار، سرمایه گذاری می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4235058/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7