ابلاغ همکاری حمل و نقل هوایی ایران و سیشل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5696090/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B4%D9%84

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ هیأت وزیران درخصوص “مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سیشل” طی نامه شماره ۲۰۶۳۱۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

ابلاغ همکاری حمل و نقل هوایی ایران و سیشل