اتوبوس هم قیمت خانه در شمال شهر تهران شد

بیشتر بخوانید:

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1735857/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

قیمت هر اتوبوس مسافربری در بازار از ۱نیم میلیارد آغاز می‌شود و تا ۱۲میلیارد و ۵۰۰هزار تومان هم می‌رود.

اتوبوس-بنز

اتوبوس-شهری

اتوبوس-قیمت۲

اتوبوس-قیمت۳

قیمت هر اتوبوس درون شهری از ۱میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون آغاز می‌شود و تا ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم می‌رود.

قیمت هر اتوبوس مسافربری در بازار از ۱نیم میلیارد آغاز می‌شود و تا ۱۲میلیارد و ۵۰۰هزار تومان هم می‌رود.

اتوبوس یکی از مهم‌ترین وسایل حمل‌ونقل عمومی است که روزانه مسافران بسیاری را هم درون شهر و هم بیرون از شهر جابه جا می‌کند. بسیاری از مردم اتوبوس را به عنوان وسیله مناسبی برای سفرهای خود انتخاب می‌کنند.این وسیله نقلیه عمومی، با قیمت‌های بسیار بالایی در بازار به فروش میرسد. البته بستگی به مدل آن دارد و هرچه یک اتوبوس لوکس تر باشد، قیمت آن بیشتر هواهد بود.