اجاره مسکن در محله فردوسی چند؟ رهن میلیاردی برای مرکز تهران + جدول

35217


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1736149/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
نجات الهی ۱۰۰ ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۷ میلیون ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون
جمهوری ۱۰۰ ۴ الی ۱۰ میلیون ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون
میدان انقلاب ۹۳ ۳ الی ۲۷ میلیون ۳۰۰ الی ۹۰۰ میلیون
ایرانشهر ۱۱۰ ۳میلیون و ۵۰۰ الی ۱۵ میلیون ۲۰۰ الی ۸۵۰ میلیون

برای اجاره در محدوده فردوسی حداکثر باید به میزان ۲۷ میلیون تومان اجاره و ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

بیشتر بخوانید: