­اجرای حکم خلع ید و رفع تصرف در پردیسان قم

یگان حفاظت از اراضی دولتی راه و شهرسازی استان قم اعلام کرد:

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی قم از رفع تصرف ۵۶ هکتار از اراضی محدوده پردیسان قم خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3766654/%C2%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85