اجرای طرح‌های درمانی، ورزشی و فرهنگی با سرمایه‌گذاری هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از اجرای ۱۰۷ طرح درمانی، ورزشی، در کشورخبر داد.

آقای نبیان کل اعتبارات ابلاغی از منابع مختلف برای ۱۰۷ پروژه سال جاری سازمان را ۵ هزار میلیاردتومان عنوان کرد و گفت: تاکنون یکهزار و ۶۵۰ میلیاردتومان به پروژه‌های سازمان تخصیص یافته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3761721/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی گفت: در سال جاری ۷۷ پروژه خدمات درمانی در زیربنای یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۴۸۲ مترمربع، ۶ پروژه اماکن ورزشی در زیربنای ۱۴۳ هزار و ۲۶۰ مترمربع، ۱۰ ساختمان تامینی و تربیتی در زیربنای ۳۵۲ هزار و ۵۶۱ مترمربع، ۹ ساختمان و تجهیزات طرح در زیربنای ۳۱۰ هزار مترمربع، مصلی امامی خمینی (ره) در زیربنای ۳۲۷ هزار مترمربع، توسعه مجلس شورای اسلامی در زیربنای ۲۱۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع، توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) در زیربنای ۲۱ هزار مترمربع اجرا شد.