اجرای طرح جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند به بالا

استاندار زنجان گفت: خانواده های دارای فرزند ۳ قلو متولد یک سال اخیر زمین دریافت می کنند.

استاندار زنجان افزود: قرار است برای سه قلو‌هایی که در یک سال اخیر متولد شدند نیز زمین تأمین و تعدادی از این خانواده‌ها در شهر زنجان و تعدادی نیز در سایر شهرستان‌ها هستند و در اسرع وقت این کار صورت می‌گیرد.

استاندار زنجان گفت: سه قلوهای متولد شده در یک سال اخیر و خانواده‌های دارای فرزند سوم به بالا زمین دریافت می‌کنند.اجرای طرح جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای فرزند به بالا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما:آقای افشارچی در مراسم واگذاری واحد مسکونی به خانواده‌های دارای فرزند چهار قلو در استان زنجان، گفت:در حال حاضر سه واحد برای خانواده‌های دارای فرزند چهار قلو تأمین شده و کلید آن واگذار می‌شود و در اسرع وقت یک واحد دیگر نیز در اختیار خانواده مذکور قرار می‌گیرد.

افشارچی تاکید کرد: آمار خانواده‌های دارای فرزند سوم به بالا نیز ثبت می‌شود و در صورت تعیین تکلیف زمین اختصاص یافته به این امر و آماده‌سازی آن در اختیار این خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مسئله جوانی جمعیت از لحاظ فرهنگی باید برای مردم شکافته شود و به مردم روشن سازی و گفته شود و مسئولیت بر دوش تک تک خانواده‌ها بیفتد و از طرفی دولت نیز متعهد شده به خانواده‌های دارای فرزند سوم و بالاتر امتیاز مسکن دهد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3739874/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7