اجرای مهندسی ارزش و تعیین تکلیف پروژه‌های مسکوت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

همچنین اهداف و چشم انداز موضوع یادشده تشریح شد. از سوی دیگر به سایر اقدامات در سال اخیر اشاره‌شد که موضوع مهندسی ارزش از فاز مطالعه خارج شده و به عینیت رسیده است و تا کنون بیش از ۱۰ پروژه در سازمان بنادر و دریانوردی و ۴ پروژه درشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به مرحله اجرا رسیده است و میانگین ۳۰ درصد در هر یک از این پروژه‌ها صرفه جویی در هزینه ساخت برآورد شده است.

همچنین سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی گزارشی از مهندسی ارزش بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهرستان بناب ارائه داد که در این پروژه نیز از دو سازمان و شرکت متبوع دعوت شده‌بود.

وی افزود: امسال سازمان بنادر با تجربه خوب و صرفه جویی ۱۰۰۰ میلیاردی که در سه پروژه بنادر ریگ، دیلم و گناوه داشت، به شروع پروژه چهارم تحت‌عنوان شانتینگ یارد بندر امام خمینی اقدام کرد که در این پروژه سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه نیز حضور خواهند داشت تا سازمان بنادر بر تعهدات خود بر اساس صورت‌جلسات گذشته عمل کند.

گفتنی‌است طی دو سال اخیر با تغییر رویکردی که درموضوعات مهندسی ارزش صورت گرفته پروژه‌های مهندسی ارزش به مرحله اجرا رسیده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5691771/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA

حمیدیان تأکید کرد: با توجه به منابع محدود، انجام برنامه ریزی ارزش بر روی پروژه‌های جدید ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ششمین جلسه هم اندیشی مهندسی ارزش با حضور رئیس مرکز توسعه سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی و متخصصین، مدیران کل و نمایندگان مهندسی ارزش سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

همچنین شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشور گزارشی اجمالی از دو پروژه راه آهن درود- خرم آباد – اندیمشک و پروژه راه آهن بم-جیرفت ارائه داد که با اتمام پیاده‌سازی مهندسی ارزش بر روی این پروژه‌ها مبلغ صرفه جویی آن‌ها نیز در آینده نزدیک مشخص می‌شود.

رئیس مرکز توسعه سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تصریح‌کرد: با توجه به محدودیت منابع و تقارن با فصل بودجه مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی مهندسی ارزش و مدیریت ارزش پروژه‌ها حائز اهمیت است.

فاطمه سادات حمیدیان رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی در این جلسه بر اهمیت پیگیری و تعیین تکلیف پروژه‌های مسکوت تأکید کرد و از آن‌ها خواست پروژه‌هایی که به طول انجامیده و نیمه کاره مانده اند را از طریق مهندسی ارزش ارزیابی مجدد کنند.