اجرای پروژه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی گفت: با اجرای این پروژه ضمن کاهش زمان و هزینه ترانزیت کالا، توسعه تجارت از مسیر ایران را شاهد خواهیم بود.

زبیدی گفت: گمرک ایران جهت توسعه ترانزیت کالا از کشور، بحث توسعه و فعال سازی مسیرهای ترانزیت را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده که یکی از راه‌های فعال سازی کریدورهای ترانزیتی، به‌کارگیری پروژه تیر الکترونیک و استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر در حمل و نقل مرکب بوده که با راه اندازی کارنه تیر در گمرکات دریایی، شرایط لازم جهت تحقق این موضوع فراهم می‌شود.

کلمه تیر( TIR) مخفف حمل و نقل جاده‌ای بین المللی است و تیر الکترونیک سیستمی است که کالا تحت سند واحد و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورها و تضمین بین المللی معتبر منتقل می‌شود.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی در ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل مرکب و بین کشورها، فقدان اسناد واحد گمرکی می‌باشد که با اجرای این پروژه ضمن اینکه از کارنه تیر به عنوان سند گمرکی واحد بین کشورها و در طول مسیر استفاده می‌شود، انجام این رویه تحت تیر الکترونیک باعث تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورها شده و گام موثری را در جهت تسهیل تشریفات گمرکی و نهایتاً توسعه و فعال سازی کریدورها و از جمله کریدور شمال _جنوب به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: در راستای تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور شمال-جنوب طی روزهای آینده اولین پروژه بین المللی حمل و نقل مرکب تحت رویه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند با ورود محموله ارسالی از مبدا کشور هند به گمرک شهید رجایی بندرعباس و خروج آن از طریق گمرک آستارا عملیاتی خواهد شد.

به گفته وی با اقدامات صورت گرفته ترانزیت کالا از مسیر ایران در ۵ ماهه سال جاری با رشد ۲۵ درصدی به رقم ۶ میلیون تن رسیده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5589717/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF