اجرای ۱۱۸ هزار واحد طرح نهضت ملی درشهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

سهرابی، اراضی تأمین شده را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسؤولیت بنیاد را معادل ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برشمرد که برخی همچنان در مرحله بررسی قرار دارند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن یادآور شد: سهم بنیاد مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است که بخشی از آنها در شهرها و بخشی در روستاها اجرایی خواهد شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5741543/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «حمیدرضا سهرابی» روند ساخت طرح نهضت ملی مسکن را در شهرهای تحت مسؤولیت بنیاد مسکن اعلام کرد.

به گفته وی، هم اکنون تعداد واحدهای شهری که وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده به ۱۱۸ هزار واحد رسیده است.