اجرای ۱۵ هزارمیلیارد تومان طرح برای بنادر کوچک هرمزگان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

صفایی در خصوص مطالعات جامع جزایر این استان نیز گفت: تمامی مباحث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیربنایی در یان طرح جامع دیده شده و مباحث به روز شده آن به زودی برای استاندار و نمایندگان و مسوولان استان ارسال خواهد شد تا در بحث توسعه جزایر این استان نیز به یک اجماع و تصمیم ملی برسیم.

صفایی به اجرای سریع زیرساخت‌های بندری و دریایی و تسهیلگری در فرآیند صدور مجوزهای تاسیسات و سازه‌های آبی با محوریت توسعه دریایی محدوده بخش غربی بندر شهید حقانی و بنادر هرمز و نخل ناخدا اشاره و خاطرنشان کرد: با انتخاب مناقصه بندر نخل ناخدا عملیایت اجرایی این بندرگاه از آبان‌ماه آغاز می‌شود.

وی در بخش دیگری به بازدید دو روزه خود از طرح‌های بندری و دریایی در بنادر شرق هرمزگان بیان کرد: مباحث و تصمیمات گرفته شده در این سفر دو روزه به استان هرمزگان در جلسات هیات عامل به دقت بررسی خواهد شد تا تصمیم‌ها و طرح‌های یاد شده مربوط به این استان در دولت سیزدهم در بخش حمل و نقل دریایی با سرعت بیش‌تری دنبال شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حوزه زیربناهای گردشگری استان هرمزگان نیز کارهای خوبی انجام شده به امضای توافقنامه همکاری برای توسعه زیرساخت‌های مسافری و گردشگری دریایی در استان هرمزگان ششم مهرماه با حضور رستم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی) و سید عزت الله ضرغامی (وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صفایی بیان داشت: در بخش بین‌المللی توسعه بندر شهید رجایی و بندر مکران مدنظر بوده یا در بحث معیشت مردم به بنادر کوچک توجه شده و در همین راستا طرح‌های زیادی تعریف شده است. بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح برای بنادر کوچک در استان هرمزگان تعریف شده که با جدیت درحال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی نیز تحولات خوبی انجام شده است، بین کرد: با رویکرد مثبتی که در دولت سیزدهم در زمینه ارتباط با کشورهای آسیای میانه وجود دارد، هیات روسی به زودی وارد استان هرمزگان می‌شوند و در این سفر بر سرمایه‌گذاری ایران و روسیه در پهنه فعالیت‌هایی دریایی استان هرمزگان از نزدیک گفت و گو می‌کنند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5610650/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86