اختصاص آفرهای پروازی در صورت صعود ایران به دور دوم جام جهانی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

استقبال کم از جام جهانی

فرصت جام جهانی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این خصوص غلامرضا کاپیتان، مسئول روابط عمومی ایرلاین ایرانی و قطری که مسؤول پروازها به دوحه است به مهر گفت: اگر ایران به مرحله بعد صعود کند پروازها به دوحه بیشتر خواهد شد و آفرهایی نیز در صورت صعود ایران به مرحله بعد در نظر گرفته شده است.

مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمای درخصوص استقبال مردم برای حضور در بازی‌های جام جهانی به خبرنگار مهر گفت: در دوره اول طبق آمارهای داده شده استقبال خوبی از پروازها به دوحه نشده است با توجه به اینکه ایرلاین ایرانی و قطری برای مسافران برنامه‌هایی داشتند اما استقبالی نشد.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه درحال حاضر روزانه پروازهایی برای سفر به دوحه انجام می‌شود اما باید دید که ایران صعود خواهد کرد یا خیر.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی در پایان بیان کرد: پس از صعود به مرحله بعد باید دید که آیا تعداد تماشاگران برای بازی مرحله دوم افزایش می‌یابد یا خیر و بعد برای این موضوع آفر یا ویژه ای گذاشته باشند اما برای جذب بهتر است که آفرها اعلام شود.

وی در ادامه بیان کرد: تعداد بلیط‌های فروخته شده به مجوزی که از سوی قطر داده شده بستگی داشته است و ایران نمی‌تواند بیشتر از آن فروش داشته باشد.

وی در ادامه از اینکه اگر ایران صعود کند برنامه‌ای وجود دارد بیان کرد: طبق برنامه پروازها انجام می‌شود اما استقبال کم شده است باید برنامه‌های این دو هواپیمایی را دید تا گفت که می‌توانند موفق شوند. با توجه به دوره اول باید تقاضا بازار را دید از سوی دیگر ایران توانایی این را دارد که پروازها را افزایش دهد اما این افزایش پروازها نیاز به استقبال مردم دارد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5641066/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

همچنین علی‌رضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی در خصوص نحوه درامدزایی در مدت جام جهانی به خبرنگار مهر گفت: در بخش در آمدزایی ایران نتوانست موفق باشد چرا که ایران فرصت طلایی ترانزیت مسافری را از دست داد با اینکه می‌توانست همانند دبی و امارات توریست‌ها را به دوحه ارسال کند اما این فرصت از دست رفت.