اختصاص زمین جهت ساخت نهضت ملی مسکن شهر قورچی باشی

۳ هزار و ۴۸۵ متر مربع زمین جهت ساخت نهضت ملی مسکن شهر قورچی باشی اختصاص یافت.

وی تصریح کرد:این واگذاری درقالب ۲۲ قطعه جهت ساخت ۴۴ واحد مسکونی (هرقطعه ۲ نفر) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذارتا مراحل اجرایی نهضت ملی مسکن این شهر آغار شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3766975/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صداوسیما.مدیر کل راه وشهر سازی استان مرکزی گفت: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با پیگیری‌های کارشناسان این اداره کل، زمینی به مساحت ۳ هزار ۴۸۵ مترمربع در شهر قورچی باشی تامین و جهت ساخت طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافت.

آقای انعامی افزود: از آنجایی که در سنوات گذشته بعلت عدم وجود زمین دولتی هیچگونه واگذاری در چند سال گذشته دراین شهرانجام نشده بود و این واگذاری برای اولین بار در دولت مردمی صورت پذیرفت.