اختصاص قطارهای فوق العاده برای بازگشت مسافران از مشهد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید میعاد صالحی با اشاره به اینکه برای حفظ ایمنی مسافران، ساعات حرکت برخی از قطارها را تغییر داده ایم افزود: قطارهایی که زمان حرکت آن‌ها از شب تا ۷ صبح بود لغو شده و به جای آن قطارهای فوق العاده‌ای در روز در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل راه آهن افزود: تا ساعت ۲۰ امشب ۱۴ قطار فوق العاده برای بازگشت مسافران و زائران از مشهد مقدس به استان‌های خود اختصاص یافته است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5682063/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF