اختصاص منابع برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جز ۳ بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

نحوه تفکیک منابع حاصل از عوارض شهرداری‌ها و حق بیمه مشترکین گاز طبیعی مشخص شد

وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را بر عملکرد دارند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5727468/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

همچنین در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذینفع بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین‌آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود.