اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه کشور الکترونیکی است/ آخرین خبرها از آزادراه شیراز – اصفهانمعاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: از ۲۹ آزادراه کشور اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در تلاش هستیم چهار آزادراه باقی مانده نیز مجهز به این سیستم شوند.

به گزارش ایسنا محمود ملازینل در نشست خبری که به منظور تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه از ۲۹ آزادراه کشور اخذ عوارض در ۲۵ آزادراه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اظهار کرد: اخذ عوارض الکترونیکی وضعیت مطلوبی دارد اما چالش‌هایی وجود دارد که ممکن است شرکت‌های سرمایه‌گذار در زمینه ساخت آزادراه‌ها را ناچار به اجرا نکردن عوارض الکترونیکی کند.

وی افزود:۴  آزادراه باقی مانده است که در تلاش هستیم تا پایان سال آنها هم به این سیستم مجهز شوند.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در خصوص آزاد راه شیراز _ اصفهان هم گفت: قطعه ۶ به اتمام رسیده و برای قطعه ۷ هم در تلاش هستیم که تا پایان سال به بهره برداری برسانیم. مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها به این پروژه اختصاص پیدا کرده است و این قطعه بالغ بر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041812628/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87