ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سطح آسیا و خاورمیانه

معاون وزیر کار با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای در سطح خاورمیانه و آسیا، احیای دیپلماسی مهارت را ضرورتی انکارناپذیر در توسعه مهارت آموزی نیروی انسانی عنوان کرد.

با توجه به موقعیت ویژه کشورمان، بهره مندی از دیپلماسی مهارت نقش بسزایی در ارتباط با کشورهای منطقه و همسایه دارد چرا که دیپلماسی مهارت در برقراری و تقویت روابط دو یا چندجانبه به‌ منظور تأمین منافع ملی در زمینه‌هایی همچون تقویت توانمندی‌های نیروی انسانی، توانمندی‌های فناوری و بهره‌برداری از تجارب موفق مهارتی سایر کشورها اثرگذار است.

حسینی‌نیا به ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره کرده و می‌گوید: این سازمان دارای ظرفیت‌های آموزشی فراوان در سطح منطقه خاورمیانه و آسیا است و آموزش‌های مهارتی خود را به سایر کشورها از جمله هند، عراق، مصر و افغانستان ارائه می‌کند.

به گزارش ایسنا،  سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با چشم‌انداز حضور موثر در عرصه بین‌المللی، نوع جدیدی از تعاملات بین المللی را با استفاده از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تحت عنوان دیپلماسی مهارت طراحی کرده و با بسیاری از کشورها از حوزه آسیا، ‌ آفریقا و اروپا در جهت توسعه همکاری‌های مهارتی و دیپلماسی مهارت وارد همکاری شده است.

در حال حاضر دیپلماسی مهارت، امکان برقراری ارتباط مؤثر با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی را ممکن ساخته و بسیاری از کشورهای توسعه یافته علیرغم محرومیت از منابع طبیعی، با بهره‌گیری از فناوری به رشد قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، دیپلماسی مهارت محور می‌تواند مبنای توسعه فعالیت‌های تجاری و تعاملات بین المللی در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091610543/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

وی ایران را دارای منابع و پتانسیل‌های غنی و منابع طبیعی، ذخایر نفتی و معدنی و منابع و سرمایه‌های انسانی بسیار می‌داند که در رشد اقتصادی اثرگذارند اما تاکید دارد که با گسترش مهارت آموزی و وجود چنین منابع غنی می‌توان به رشد اقتصادی بیش از پیش دست یافت.

غلامحسین حسینی‌نیا ـ معاون وزیر کار، معتقد است: دیپلماسی مهارت در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی به منظور ارتقای مستمر آموزش‌های مهارتی باید به شکل ویژه مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، آموزش‌های مهارتی در نگاه جهانی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای یافته و به بستر مناسبی برای گسترش تعاملات مؤثر بین المللی تبدیل شده است.

ایجاد کمیته امور بین الملل، تهیه و ارسال پیش نویس برنامه و تفاهم‌نامه همکاری مشترک با کشورهایی همچون چین، روسیه، ‌ ژاپن و مالزی، اجرای پروژه تجهیز و بروزرسانی مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای با همکاری موسسه کوئیکای کره جنوبی و امضای برنامه اقدام مشترک با تاجیکستان از مهمترین اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت توسعه دیپلماسی مهارت به شمار می‌روند.