ارائه خدمات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بستر درگاه ملی دولت هوشمند

بنابر این گزارش شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یکی از ۴۰ شرکت و سازمان دولتی بوده که پیش از اتمام شهریور ماه ۱۴۰۱ و پایان مهلت قانونی، نسبت به این امر اقدام کرده است.

به گزارش شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، می‌توانید برای دسترسی به درگاه ملی دولت هوشمند از طریق این آدرس اقدام کنید.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3581107/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AFبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ وزارت راه و شهرسازی با تلاش و پیگیری‌های مستمر موفق شد در مهلت قانونی با اتصال به درگاه ملی دولت هوشمند خدمات خود را در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در اختیار کارفرمایان، پیمانکاران و عموم مردم قرار دهد.

طبق قانون ۱۷۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی موظف به حضور و اتصال در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند.

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکشرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک موفق شد خدمات منحصربه‌فرد خود را در بستر درگاه ملی دولت هوشمند به عموم مردم ایران ارائه کند.