ارتقای سطح آموزش کمی و کیفی دریانوردان/ بیش از ۸۰ درصد سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی استمعاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت:سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور در تلاش  است تا با ارتقای سطح آموزش کمی و کیفی دریانوردان تربیت دریانوردان توانا متخصص و مجرب را همواره در اهداف کلان ملی خود مد نظر قرار داده و گام های مؤثری بردارد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر مرزبان در مراسم روز جهانی دریانورد  با بیان اینکه صنعت حمل و نقل دریایی سهم بی بدیل و تأثیرگذاری از کل حمل و نقل جهانی را به لحاظ ارزش و حجم دارا است، گفت:  در این میان دریانوردان با تخصص های ویژه به عنوان یکی از مولفه های اساسی در تحرک اقتصادی کشتیرانی ها مطرح هستند و دریانوردانی که در یک محیط کاری و زندگی متفاوت شب و روز در میان امواج سهمگین اقیانوس ها، با صبوری و تحمل دلتنگی ها و دوری از وطن و خانواده مشغول بکارند و برای به مقصد رساندن سالم ،امانت از عمر و حتی سلامت روحی و راونی خود هزینه می کنند.

وی افزود: در راستای توسعه پایدار جدا از قدم های بزرگ و مؤثری که در سطح جهانی برای تدوین استانداردهای آموزشی و کیفیت کار و زندگی دریانوردان برداشته شد؛ طبق گزارش های سازمان بین المللی دریانوردی ،آیمو) همچنان بیش از ۸۰  درصد سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی ارزیابی می شود. به همین دلیل توجه ویژه به بحث تعامل انسانی و ارتقای سطح دانش و مهارت دریانوردان در دستور  کار نهادهای بین المللی به ویژه کمیته فرعی عامل انسانی ایمو – HTW – و کمیته اصلی ایمنی دریانوردی – MSC – آیمو قرار گرفته است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه با توجه به رشد صنعت دریانوردی همگام با سایر صنایع دنیا روش های حمل و نقل دریایی در حال تحول است و فن آوری های جدید در این صنعت هر روز نمود و بروز بیشتری پیدا می کند ، گفت: طرح مباحث جدید نظیر کشتی های خودران راهبردها و سیاست‌های آیمو را نیز در این زمینه ها برای ارتقاء دانش و مهارت دریانوردان و در صورت لزوم اصلاح مقررات موجود و یا ایجاد قوانین جدید دستخوش تغییر و تحول کرد.

وی افزود: در همین راستا و با هدف انطباق استانداردهای آموزشی با تحولات جدید در حال حاضر بازنگری جامع کنوانسیون استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی – STCW – جزو برنامه های جدی آیمو  است و مقرر شده تا سال 2027 نهایی و به تصویب برسد.

مرزبان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری سواحل طولانی و ناوگان بزرگ کشتیرانی، یکی از تاثیرگذارترین کشورها در حوزه دریایی منطقه محسوب می شود بخش زیادی از فعالیت در این حوزه همواره بر دوش دریانوردان عزیز ایرانی است.

به گفته  وی اگر چه در سالهای اخیر تحریم های یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا صنعت دریایی و دریانوردی ما را تحت تاثیر قرار داد اما با مشارکت فعالانه و تعیین کننده جامعه دریانوردان نهادهای حاکمیتی و مجموعه های کارفرمایی و کارگری جامعه دریایی و بندری کشور خنثی شد.

مرزبان درادامه گفت: در کنار آن با ابلاغ سیاست های کلی نظام راجع به توسعه دریامحور، فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف گشوده شد در همین رابطه قابل ذکر است در جدول پیوست برنامه جامع تحقق این سیاست ها که در اردیبهشت ماه  امسال به تصویب هیات وزیران رسید توجه ویژه ای به امر آموزش و ارتقای سطح علمی و مهارتی دریایی معطوف شد و این مسئولیت همه دستگاههای اجرایی و دیگر دینفعان است تا گام های مؤثر و عملی را بردارند و البته در این مسیر مأموریت و وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از همه مهمتر و برجسته تر است.

وی تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی نیز به عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور در تلاش  است تا با ارتقای سطح آموزش کمی و کیفی دریانوردان تربیت دریانوردان ،توانا متخصص و مجرب را همواره در اهداف کلان ملی خود مد نظر قرار داده و گام های مؤثری بردارد.

مرزبان اظهار کرد: در خصوص افزایش کمی دریانوردان نیز قدم های بزرگی در طول دو سه سال اخیر برداشته شد که از جمله آنها میتوان به اعطای مجوز فعالیت به یک دانشگاه یک دانشکده فنی و حرفه ای، یک هنرستان علوم دریایی و یک مؤسسه آموزشی خصوصی تر سال 1402 اشاره کرد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردیدر خصوص  وضعیت اشتغال دریانوردان گفت: در رابطه با رسیدگی به وضعیت اشتغال دریانوردان بر روی کشتی ها، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه حاکمیت دریایی کشور و در راستای اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی در سال های اخیر به بیش از 1000 مورد از شکایات و موضوعات مورد ادعای دریانوردان خارجی و ایرانی شاغل بر روی کشتی های تحت پرچم ایرانی و خارجی متردد در آبهای تحت حاکمیت خود و آبهای بین المللی پرداخته است و تلاش می کنیم در راستای تحقق صحیح الزامات کنوانسیون های خاص مربوط به کار و زندگی دریانوردان به نحو احسن بر اجرای الزامات توسط مالکان کشتی ها نظارت کنیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041208358/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD