ارزیابی مخاطرات فرونشست اراضی الحاقی نهضت ملی مسکن برای ۶۰ طرح – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

بیت‌اللهی انجام ارزیابی‌های مخاطرات فرونشست و حریم گسلی را برای ساخت و سازها و تولید مسکن ادامه دار برشمرد و افزود: مرکز تحقیقات در مواردی که امکان ساخت و ساز وجود نداشت هشدارهای لازم را برای رد درخواست ساخت و ساز ارائه کرد که با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، اراضی دارای خطر فرونشست و زلزله از فهرست ساخت مسکن حذف و اراضی دیگری که فاقد مخاطرات فرونشست بودند برای اجرای ساخت و ساز معرفی شدند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5721404/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی واحدهای نهضت ملی مسکن از نظر بررسی مخاطرات فرونشست و خطرات مرتبط با حریم گسلی در مناطق مناسب مکان یابی شده اند.