از قیمت اوراق مسکن با خبر شوید


ایسنا نوشت:درحالی که هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن سال جاری، حدود یک هفته قبل ۱۰۸ هزار تومان قیمت داشت، اکنون قیمت این اوراق به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1713700/%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF