اشتغال ۱۰۰ هزار نفری در پروژه‌های راه سازی بخش زیر ساختی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی به اشتغال ایجاد شده در پروژه‌های راه سازی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها برای ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر در پروژه‌های راه سازی بخش زیر ساختی کل کشور به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است و دو تا سه برابر هم به صورت غیر مستقیم در سطح کشورمشغول به کار هستند.

تمام اقدامات در حوزه راهسازی در کشور بومی است

خادمی تاکید کرد: همچنین بازدیدی امروز از محور سلطانیه به قیدار و همدان انجام شد که این پروژه هم در یک اشل بزرگراهی بین استانی است.

یکی از راه‌های اشتغال زایی زود هنگام در کشور، فعال سازی پروژه‌های عمرانی است

وی با بیان اینکه در کشور در سال، ۴ تا ۴/۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود، تصریح کرد: مصرف داخل کشور ۵۰ درصد برای جاده‌های برون شهری است که از این میزان نزدیک ۶۰ درصد برای پروژه‌های مختلف برون شهری در وزارت راه و شهرسازی مصرف می‌شود و در بخش درون شهری هم در پروژه‌های شهرهای جدید واقدامات بازآفرینی استفاده می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، ابراز کرد: یکی از راه‌های اشتغال زایی زود هنگام در کشور، فعال سازی پروژه‌های عمرانی است چرا که این روند در کل دنیا هم مرسوم است و باعث ارتقای سطح مهندسی و خدمات فنی کشور می‌شود و زمینه برای صدور خدمات فنی هم فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ خیرالله خادمی با بیان اینکه در کل کشور بیش از ۱۰ هزار کیلومتر مسیرهای مختلف زیر ساختی شامل ریلی، آزاد راهی و بزرگراهی در حال اجرا داریم، گفت: نزدیک به ۱۲ هزار کیلومتر نیز مسیرهایی است که مطالعه آن انجام شده و کارهای واگذاری آن به پیمانکار در دست اجراست.

وی ابراز کرد: برآورد اتمام این پروژه‌ها حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که در بخش ریلی سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی در بخش‌های مختلف در سطح کشور اجرا می‌شود و امیدواریم بخشی از کریدورهای ریلی را در چهار سال آینده تحویل بدهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: خوشبختانه با تصویب مجلس شورای اسلامی و به خصوص پیگیری کمیسیون عمران مجلس، قیر به صورت رایگان برای پروژه‌های عمرانی در اختیارما قرار خواهند داد که اعتبار خوبی است و باعث تسریع در بهره برداری پروژه‌ها می‌شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5638374/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C

خادمی افزود: خوشبختانه تمام اقداماتی که در حوزه راهسازی در کشور انجام می‌شود بومی بوده و توسط مهندسین، متخصصین، مجریان و کارگران داخل کشور صورت می‌گیرد و در بخش نیروی انسانی و هم در بخش اجرا، مصالح و تجهیزات خودکفا هستیم و از خارج چیزی وارد نمی‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه در بخش آزاد راهی ۱۰۳۸ کیلومتر پروژه آزاد راهی اجرا می‌شود و نسبت به آزاد راههای موجود که دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر است عدد قابل توجهی محسوب می‌شود، گفت: در بخش بزرگراهی هم ۶ هزار و ۱۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی درسطح کشور حال اجرا است که نسبت به موجودی بزرگراه‌ها که حدود ۲۰ هزار کیلومتر است باز عدد قابل توجهی است.