اصل کارت ملی برای دریافت ارز اربعین کفایت می‌کند

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: ۹۰۰ شعبه بانکی و صرافی در کشور برای ارائه ارز اربعین تدارک دیده شده که اطلاعات آن‌ها در وبگاه بازار متشکل ارزی موجود است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3564369/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF