اطلاعیه راه آهن کشور درباره حرکت قطارها

روابط عمومی راه آهن کشور در اطلاعیه اعلام کرد: مسافران محترم مسیر تهران – مشهد و بر عکس، برای اطلاع زمان حرکت قطار خود با سامانه اطلاع رسانی راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3713741/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7