اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در سواحل مکران


وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۲۷ شهر سواحل جنوبی کشور از سال آینده در چهار استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان آغاز می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4063020/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86