افتتاح بیش از ۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روز جمعه

بیش از ۲ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی جمعه این هفته در استان بوشهر افتتاح می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3771954/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87

با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان بوشهر