افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکونی بنیاد مسکن در روز‌های آینده

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد:

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: این بنیاد برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی با همکاری بنیاد مستضعفان به تفاهم رسیده بود که ۱۰ هزار واحد از این تعداد تکمیل شده و در روز‌های آینده افتتاح خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3759807/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87