افتتاح ۵ پروژه بزرگترین رخ داد ریلی طی ۱۵ سال اخیر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

معاون وزیر راه و شهر سازی در خصوص پروژه‌های آزادراهی گفت: ۵ پروژه آزاد راهی است که از لحاظ فیزیکی ۸۰ درصد رشد داشته است که آزاد راه تهران- شمال؛ شیراز به اصفهان، گلوگاه منجیر به رودبار؛ تبریز به مرند و در نهایت مراغه به هشترود است که این آزاد راه‌ها ۲۹۱ کیلومتر است که در ۱۵ اسل گذشته ۸۶ کلیومتر فقط به بهره برداری رسیده است که این امر می تواندعملکرد قابل قبولی در بخش آزادراهی داشته باشد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5659631/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

به گزارش خبرنگار مهر؛ خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در یک نشست خبری درخصوص پروژه‌های ریلی؛ آزادراهی و بزرگراهی اظهارداشت: در بخش پروژه‌های ریلی ۵ پروژه است که این ۵ پروژه ۵۶۱ کیلومتر راه است که حدود ۱۵۷ کیلومتر آن زاهدان به خاش است که به بهره برداری رسید.

وی در ادامه بیان مرد: در ۱۵ سال گذشته ۲۰۰ کلیومتر بوده است که اگر این ۵۶۱ کلیومتر به بهره برداری برسد می‌تواند رخ داد بزرگی در بخش ریلی کشور باشد.