افزایش ثبت قرارداد‌های اجاره در سامانه املاک و مستغلات


معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۴۱ هزار و ۴۲۷ قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4063078/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA