افزایش ۴۰ فرکانس پروازی هفتگی میان ایران و ترکیه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ۴۰ فرکانس پروازی به صورت هفتگی، میان ایران و ترکیه خبر داد.

یازرلو گفت: با امضای یادداشت تفاهم جدید بین ایران و ترکیه، فرکانس پروازی بین دو کشور از ۲۲۰ پرواز هفتگی به ۲۶۰ پرواز افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، وی با اشاره به توسعه همکاری‌های حمل و نقل هوایی میان ایران و ترکیه، افزود: آموزش کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله فرودگاهی از دیگر محورهای مورد توافق بین دو کشور به شمار می‌رود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5741833/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87