افزایش ۴.۵ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

­مرکز مدیریت راه‌های کشور براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۹۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری،اعلام كرد تردد نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد افزایش داشته است .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3568092/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

مرکز مدیریت راه‌های کشور