افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان اجباری/رونق حوزه تولید در شش ماهه امسال

آمار بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی در این بازه همچنین گویای آن است که ۷۷.۹ درصد سهم متعلق به بیمه‌شدگان اجباری و ۲۲ درصد مابقی، رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی هستند.

به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار علاوه بر اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و از این منظر بررسی بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه شدگان کشور در میان صندوق‌های بیمه‌ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.

بر اساس گزارش‌ها، طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید جذب سازمان تامین اجتماعی شدند. آنطور که علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است تا پایان شهریورماه امسال به شمار بیمه‌شدگان اجباری در کشور ۵۰۰ هزار نفر اضافه شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120906569/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4

بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون تا پایان شهریورماه امسال ۵۰۰ هزار نفر به جمع بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی افزوده شده که به منزله رونق حوزه تولید بوده است.

به اعتقاد وی افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی نشانگر رونق حوزه تولید است.

یکی از سیاستهای مثبت و اثرگذار دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بود که باعث شد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶ درصد رشد داشته باشد.

افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان اجباری/رونق حوزه تولید در شش ماهه امسال

در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد. بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می‌کند و حقوق می‌گیرد اما بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل خود تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد.

بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال گذشته ۳۹.۹ درصد از بیمه شدگان، بیمه شدگان اصلی هستند که حدود ۸۸.۹ درصد آنها را بیمه شده شاغل تشکیل می‌دهند.

فروردین ماه امسال وزارت کار اعلام کرد که بیش از یک میلیون و ۱۰۷ هزار نفر بیمه شده جدید به مجموع بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اضافه شده که ۷۵۰ هزار نفر آنها مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند.از این تعداد ۷۰ درصد معادل ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری هستند و بیمه پردازی آنها از طرف کارفرما صورت گرفته است.