افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بهبود معیشت کارگران را رقم زدنخستین وزیر دولت سیزدهم گفت: در سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای کارگران کشور اعمال کردیم که موجب بهبود معیشت آنها شد.

به گزارش ایسنا،حجت الله عبدالملکی » نخستین وزیر کار دولت سیزدهم و عضو ستاد سعید جلیلی به تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که در زمان وزارت وی اتفاق افتاد و گفت: اگر کارگران عزیز کشورمان به خاطر داشته باشند، در سال ۱۴۰۱ یک افزایش حقوق ۵۷ درصدی در دولت شهید رئیسی اعمال کردیم که موجب بهبود معیشت کارگران عزیز کشورمان شد.

وی افزود: آن زمان عده‌ای مخالف این کار بودند و به رئیس جمهور اصرار داشتند که این مصوبه را ابطال کند و اغلب کسانی که با این مصوبه مخالف بودند اکنون در ستاد دکتر پزشکیان تلاش می کنند ایشان را رئیس جمهور کنند در حالی که آقای جلیلی آن زمان با این تصمیم مخالف بودند و پشتیبانی می کردند.

عضو ستاد انتخاباتی جلیلی خطاب به کارگران گفت: اگر آقای جلیلی رئیس جمهور شود اوقات و روزگار بهتری برای کارگران اتفاق می‌افتد و برعکس آن اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور شود،‌ فشار معیشتی جدی برای آنها ایجاد خواهد شد.

به گفته عبدالملکی، آقای جلیلی همان زمان با این تصمیم موافق بودند و از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران پشتیبانی می‌کردند. 

به گزارش ایسنا،در دولت سیزدهم به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته و طبق گفته معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سه سال اخیر دستمزد جامعه کارگری بیش از ۱۷۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.به اعتقاد کارشناسان، افزایش دستمزد موجب ایجاد روحیه کار و افزایش آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041409469/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF